make money online work from home internet job earn money
get money online

Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πάφου

Πάφος - Πληροφορίες

Πληροφορίες για το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πάφου


http://www.pafostravelguide.com/include/resize-image-while-uploading/uploads/150x150_kentro-eksipiretisis-tou-politi.gif

Πληροφορίες για το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Διεύθυνση
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 62
8021 Πάφος
Προϊστάμενος
κ. Γιάννης Κωνσταντίνου

Επικοινωνία
Τηλ: 26 822400
Φαξ: 26 948686
Email: keppafos@papd.mof.gov.cy

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα με Παρασκευή, 8:00πμ – 5:00μμ

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Το ΚΕΠ Πάφου σήμερα προσφέρει πέραν των 70 δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από τα ακόλουθα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες: το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Υπηρεσίες που παρέχονται επί τόπου:
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Πιστοποιητικό γεννήσεως και θανάτου
Δελτίο ταυτότητας
Πιστοποιητικό μονίμου διαμονής
Υπουργείο Υγείας
Κάρτα Νοσηλείας
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Άδεια οδήγησης και αντίγραφο άδειας οδήγησης
Διεθνής άδεια οδήγησης
Άδεια κυκλοφορίας και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας
Ακινητοποίηση μηχανοκίνητου οχήματος
Μεταβίβαση μηχανοκίνητου οχήματος
Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας μηχανοκίνητου οχήματος
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αντίγραφο κτηματολογικού σχεδίου
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγγραφή εργοδότη/μισθωτού
Βεβαιώσεις στους ασφαλισμένους, τους αυτοτελώς εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους εργοδότες
Ασφαλιστικοί Λογαριασμοί
Βεβαιώσεις λήψης παροχών και ύψους παροχών
Ανανέωση ταυτότητας Κοινωνικών Ασφαλίσεων δικαιούχων δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Πληροφορίες αναφορικά με την απασχόληση τους και την πληρωμή εισφορών προς όφελος τους
Πληροφορίες σε εργοδότες αναφορικά με τις οφειλόμενες εισφορές και τους εργοδοτούμενους τους

Υπηρεσίες για τις οποίες παραλαμβάνονται αιτήσεις:
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Έκδοση και ανανέωση διαβατηρίου
Έκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας εκτοπισμένης οικογένειας ή ατόμου
Εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο και έκδοση ή αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου
Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας στον εκλογικό κατάλογο
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Προεξέταση (μαθητική άδεια) και εξέταση απόκτησης άδειας οδήγησης
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εγγραφή αυτοτελώς εργαζομένου
Επανέκδοση κοινωνικής κάρτας
Πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου
Πληρωμή εισφορών μέσω τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
Συντάξεις και πληρωμές (σύνταξη γήρατος, κοινωνική σύνταξη, σύνταξη ανικανότητας, πληρωμή λόγω πλεονασμού)
Επιδόματα και Βοηθήματα Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα σωματικής βλάβης, βοήθημα γάμου, βοήθημα τοκετού)
Πιστοποιητικό προαιρετικής ασφάλισης
Αίτηση εργοδότη για εξαίρεση από την υποχρέωση πληρωμής εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών
Χορήγηση πιστώσεων για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, τακτική εκπαίδευση και γονική άδεια ή άδεια για λόγους ανωτέρας βίας, με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών
Επίδομα τέκνου και πρόσθετο επίδομα τέκνου
Επίδομα σε μονογονεϊκές οικογένειες
Επίδομα μάνας
Επίδομα τοκετού σε άγαμες μητέρες
Επίδομα σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα
Ειδική χορηγία για φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Πιστοποιητικά απορίας σε Κύπριους φοιτητές που φοιτούν σε δημόσια ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας
Ειδική χορηγία για απόκτηση καινούριας κατοικίας

Πρόσθετες πληροφορίες
Τα ΚΕΠ, επίσης, διαθέτουν για το κοινό έντυπα αιτήσεων και άλλο πληροφοριακό υλικό για διάφορες δημόσιες υπηρεσίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, το Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών, το Εφοριακό Συμβούλιο, καθώς και το Κέντρο Παραγωγικότητας (Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις). Για τις υπηρεσίες αυτές δεν παρέχεται οποιαδήποτε εξειδικευμένη πληροφόρηση ή εξυπηρέτηση και τα έντυπα αιτήσεων, αφού συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους πολίτες υποβάλλονται στα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες για επεξεργασία και διεκπεραίωση.

Paphos Πάφος
Γεροσκήπου
Η Γεροσκήπου είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος στη Επαρχεία Πάφου


Εθνικό Πάρκο Ακάμα
Ο Ακάμας είναι το στολίδι της Δυτικής Κύπρου


Κάτω Πάφος
Η Κάτω Πάφος αποτελεί την κυρίως τουριστική περιοχή της Πάφου


Κούκλια - Παλάιπαφος
Τα σημερινά Κούκλια αποτελούν τη συνέχεια της παλαιπάφου


Πάφος
Η Πόλη της Πάφου


Πέγεια
Η Πέγεια έιναι ο δυτικότερος δήμος της επαρχίας πάφου με μεγάλη τουριστική βιομηχανία


Πόλης Χρυσοχούς
Η Πόλη της Χρυσοχούς βρίσκεται σε μιά τουριστική περιοχή που διαθέτει όλα τα απαραίτητα για αξέχαστες διακοπές


Τσάδα
Η Τσάδα απλώνεται 600μ μέτρα πάνω από την Πόλη της Πάφου και η μαγευτική θέα που αντικρίζει ο επισκέπτης κόβει την ανάσα


Υπαιθρος στη Πάφο
Η Εξοχη στην Πάφο είναι μαγεία


Χλώρακα
Η χλώρακα απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Πάφου


Χωριά της Πάφου (Α-Μ)
Χωριά της Πάφου Αλφαβητικά (Α-Μ)


Χωριά της Πάφου Αλφαβητικά (Ν-Ω)
Χωριά της Πάφου Αλφαβητικά (Ν-Ω)


QWater
Αντίστροφη Όσμωση, Φίλτρα Νερού Κύπρος, Οικιακά φίλτρα νερού, Eπαγγελματικά φίλτρα νερού, Aποσκληρυντές νερού, Aπολυμάνσεις νερού


Οδοντίατρος στη Πάφο-Γιώργος Κανάρης
Βρείτε Οδοντίατρο στην Πάφο με χρόνια εμπειρία σε πολλούς οδοντιατρικούς τομείς.


Τούρτες Γενεθλίων-Γάμου-Βάπτισης στη Πάφο
Τούρτες για Γάμους-Βαπτίσεις- Γενέθλια ή Ειδικές Παραγγελίες σε όλη τη Κύπρο


Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πάφου
Πληροφορίες για το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πάφου


Σουβλάκι Γυρος για take away και Delivery στη Πάφο
κατι ψηνεται Σουβλάκι και Γυρος στη Πάφο 26962700